Steeds meer wetenschappelijke studies tonen de effecten van neurofeedback aan. Bij ziektebeelden zoals ADHD, depressie en epilepsie zijn de positieve effecten reeds meerdere malen aangetoond. Recent onderzoek beschrijft ook de effecten bij autisme, geheugenproblematiek, migraine, angststoornissen en obsessief compulsieve stoornis. Zowel kinderen, volwassenen als ouderen komen in aanmerking voor neurofeedback. Een overzicht van klachten en ziektebeelden waarbij neurofeedback als effectieve behandelmethode ingezet kan worden, vindt u bij ‘Voor wie?’

De hersenmeting is niet pijnlijk. Er worden elektrodes bovenop uw hoofd geplaatst die uw hersenactiviteit meten. De elektrodes sturen geen (elektrische) signalen uw hoofd in.

Bij de intake neemt u het ingevulde intakeformulier, de behandelovereenkomst en eventuele vragenlijsten mee. Denk ook aan het invullen van het polisnummer van uw zorgverzekeraar. Dit is belangrijk voor eventuele declaratie bij uw zorgverzekeraar.

Indien u een (lees)bril heeft, verzoeken wij u om deze mee te nemen naar de voormeting, trainingen en nameting. Verder zouden wij graag willen weten of u medicatie gebruikt, en zo ja welke. Indien u een overzicht heeft van uw medicatie, is het handig om dit mee te nemen.

De ondergrens voor de intake en trainingen is 6 jaar. Kinderen moeten in staat zijn om de animatie te begrijpen en moeten stil kunnen blijven zitten. Bij sommige kinderen van deze leeftijdscategorie lukt dit heel goed, bij andere kinderen lukt dit niet. Tijdens de intake kan de behandelaar u mededelen of uw kind al in aanmerking komt voor trainingen. Aan de intake en neurofeedback is geen bovengrens gesteld.

De metingen en behandelingen worden uitgevoerd door therapeuten die door BMC zijn opgeleid in het afnemen van neurofysiologische metingen en uitvoeren van neurofeedbacktrainingen. Elke therapeut heeft een opleiding op HBO-of universitair niveau afgerond. De achtergrond van onze therapeuten is divers; onder andere psychologen, (ortho-)pedagogen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen.

Het principe van neurofeedback is voor kinderen en volwassenen gelijk. Beiden worden aangesloten op de EEG-apparatuur en zien hun eigen hersenactiviteit op een computerscherm in beeld. Bij kinderen maken we veelal gebruik van films en computeranimaties die positief reageren indien de hersenactiviteit positief verandert. Bij volwassenen worden zowel films en computerspellen gebruikt, als ook grafieken waarin de veranderende hersenactiviteit wordt weergegeven.

Het aantal trainingen dat iemand nodig heeft, is vooraf moeilijk vast te stellen. De hoeveelheid trainingen is onder andere afhankelijk van uw klachten, de afwijking van uw hersenactiviteit en de snelheid waarmee u op de trainingen reageert. Tijdens de intake wordt bekeken of u in aanmerking komt voor neurofeedback. Indien dit het geval is en u besluit om in behandeling te komen, vindt er na vier trainingen een mondelinge evaluatie plaats. Indien na vier trainingen een verandering in uw hersenactiviteit waar te nemen is, is dit een positieve indicatie om door te gaan. Veranderingen in hersenactiviteit hoeven niet direct tot gedragsmatige veranderingen te leiden. Gemiddeld genomen merken mensen na 12 behandelingen de eerste gedragsmatige veranderingen.

Tijdens de neurofeedbacktrainingen trainen wij u hersenactiviteit. De veranderde hersenactiviteit wordt vanzelf ingezet in het dagelijks leven. Hier is geen extra oefening voor nodig.

Er zijn geen negatieve bijwerkingen bekend van de training. Wel vinden verschillende mensen de training aanvankelijk intensief en vermoeiend. Na de training kan het dus voorkomen dat u zich moe voelt. Naarmate de trainingen vorderen neemt het vermoeide gevoel meestal af. Mensen die overgevoelig zijn voor frequenties van computerschermen of TV dienen dit van tevoren te melden, zodat hiermee rekening gehouden kan worden.

Er zijn in principe geen risico’s aan neurofeedback verbonden. BMC werkt met medisch gecertificeerde apparatuur (klasse IIa) waardoor uw veiligheid wordt gegarandeerd. BMC voert geen behandelingen kort na een trauma zoals CVA of contusio uit, omdat de werking en bijwerkingen van neurofeedback hierbij nog onvoldoende zijn onderbouwd.

Met behulp van neurofeedback vinden er onbewuste leerprocessen in de hersenen plaats. Indien het behandeltraject wordt afgerond, zijn de gedragsmatige veranderingen niet van korte duur, maar blijven ze langere tijd bestaan. Uit onderzoek met ADHD-kinderen is gebleken dat enkele jaren na de laatste behandelsessie de veranderingen door neurofeedback nog steeds aanwezig zijn.

Studie bevestigt dat Neurofeedback op lange termijn voordeel biedt voor kinderen met ADHD

Een internationale groep onderzoekers vergeleken verschillende behandelmethoden bij kinderen met ADHD en ontdekten dat Neurofeedback, een behandeling zonder medicatie, ook op langere termijn tot gunstige effecten leidt, met een vergelijkbare effectiviteit als medicatie (zoals Ritalin).

Lees hier het volledige artikel