Van Doren et al. (2018) Sustained effects of neurofeedback in ADHD: a systematic review and meta-analysis. European Child & Adolescent Psychiatry

De volgende systematische review en meta-analyse geeft een overzicht van gegevens van meer dan 500 kinderen met ADHD uit 10 gerandomiseerde gecontroleerde studies. De groepen die vergeleken werden waren kinderen die behandeld werden met Neurofeedback, met medicatie en kinderen die een controle-behandeling ondergingen. In deze onderzoeksgroep werden onderzoekers met verschillende opvattingen over neurofeedback geselecteerd om de onderzoeksgegevens op een uitgebalanceerde en kritische manier te interpreteren. Het klinisch effect werd beoordeeld na een follow-up periode van gemiddeld 6 maanden na beëindiging van de behandeling. De onderzoekers ontdekten dat Neurofeedback na deze termijn duurzame effecten had. Bovendien laten de resultaten een tendens zien dat de voordelen van Neurofeedback verder verbeteren van het einde van de behandeling tot follow-up, wat niet het geval was voor de andere behandelingen. Bovendien werd voor de medicatiegroepen nog steeds medicatie gebruikt in het interval van 6 maanden tot aan de follow-up, terwijl er voor Neurofeedback geen aanvullende behandelingssessies in dat interval werden uitgevoerd.

Lees hier het originele artikel


 VU-onderzoek – ADHD-medicatie heeft nauwelijks invloed op schoolprestaties. Lees hier verder.


site_femalebrain

Onlangs hebben twee gerenommeerde wetenschappers, Drs. Suzanne van der Star en Dr. Martijn Arns een artikel geschreven in De Psycholoog (juni 2014), een vakblad van het NIP, over de effectiviteit van neurofeedback bij ADHD.
Neurofeeedback berust op het principe dat mensen in staat zijn hun eigen hersenactiviteit te reguleren door zelf bepaalde bewustzijnstoestanden op te roepen (zoals ontspanning). Tijdens neurofeedbacktherapie ziet de cliënt zijn eigen hersenactiviteit op een scherm en ontvangt positieve feedback bij de gewenste hersenactiviteit , Hierdoor leert hij zijn hersenactiviteit te conditioneren in de gewenste richting .         Lees verder

www.brabant-psychologen.nl

Goed nieuws van beroepsvereniging NFG

NFG

Psychosociale hulp aan kinderen zal in 2018 wederom door VGZ wordt vergoed!!

Nieuwe focus op ADHD/ADD: Neurofeedbacktherapie versus medicatie.

shutterstock_65137333Interessante video over onderscheid tussen neurofeedback en medicatie bij ADHD.

In deze 23 minuten durende video zijn wetenschappers, ouders, therapeuten en Tax een Nederlandse jongen met ADHD aan het woord.


Train je brein: neurofeedback

train je brein - neurofeedbackNeurofeedback wordt bij allerhande problematiek al geruime tijd toegepast; van ADHD tot obsessieve gedragsstoornissen. De in 1958 ontdekte techniek is gebaseerd op het geven van  ‘feedback’ over de hersenactiviteit, om op die manier ‘gezonde’ of ‘betere’ hersenactiviteit te stimuleren. In dit onderzoek werd neurofeedback gebruikt om te proberen visuele verwerking te versnellen.

brainmatters.nl

Neurofeedback als behandelmethode bij hoofdpijn en migraine

shutterstock_241533844Onlangs is er een artikel geplaatst in het blad Hoofdzaken over neurofeedback als behandelmethode bij migraine.

Meer weten over neurofeedback bij migraine? Neem dan gerust contact op.

Lees hier het artikel in Hoofdzaken