VU-onderzoek – ADHD-medicatie heeft nauwelijks invloed op schoolprestaties. Lees hier verder.


site_femalebrain

Onlangs hebben twee gerenommeerde wetenschappers, Drs. Suzanne van der Star en Dr. Martijn Arns een artikel geschreven in De Psycholoog (juni 2014), een vakblad van het NIP, over de effectiviteit van neurofeedback bij ADHD.
Neurofeeedback berust op het principe dat mensen in staat zijn hun eigen hersenactiviteit te reguleren door zelf bepaalde bewustzijnstoestanden op te roepen (zoals ontspanning). Tijdens neurofeedbacktherapie ziet de cliënt zijn eigen hersenactiviteit op een scherm en ontvangt positieve feedback bij de gewenste hersenactiviteit , Hierdoor leert hij zijn hersenactiviteit te conditioneren in de gewenste richting .         Lees verder

www.brabant-psychologen.nl

Goed nieuws van beroepsvereniging NFG

NFG

Psychosociale hulp aan kinderen zal in 2018 wederom door VGZ wordt vergoed!!

Nieuwe focus op ADHD/ADD: Neurofeedbacktherapie versus medicatie.

shutterstock_65137333Interessante video over onderscheid tussen neurofeedback en medicatie bij ADHD.

In deze 23 minuten durende video zijn wetenschappers, ouders, therapeuten en Tax een Nederlandse jongen met ADHD aan het woord.


Train je brein: neurofeedback

train je brein - neurofeedbackNeurofeedback wordt bij allerhande problematiek al geruime tijd toegepast; van ADHD tot obsessieve gedragsstoornissen. De in 1958 ontdekte techniek is gebaseerd op het geven van  ‘feedback’ over de hersenactiviteit, om op die manier ‘gezonde’ of ‘betere’ hersenactiviteit te stimuleren. In dit onderzoek werd neurofeedback gebruikt om te proberen visuele verwerking te versnellen.

brainmatters.nl

Neurofeedback als behandelmethode bij hoofdpijn en migraine

shutterstock_241533844Onlangs is er een artikel geplaatst in het blad Hoofdzaken over neurofeedback als behandelmethode bij migraine.

Meer weten over neurofeedback bij migraine? Neem dan gerust contact op.

Lees hier het artikel in Hoofdzaken