Voor wie is neurofeedback bedoeld?

Steeds meer wetenschappelijke studies tonen de effecten van neurofeedback aan. Bij ziektebeelden zoals ADHD, depressie en epilepsie zijn de positieve effecten reeds meerdere malen aangetoond. Recent onderzoek beschrijft ook de effecten bij autisme, geheugenproblematiek, migraine, angststoornissen en obsessief compulsieve stoornis. Zowel kinderen, volwassenen als ouderen komen in aanmerking voor neurofeedback. Een overzicht van klachten en ziektebeelden waarbij neurofeedback als effectieve behandelmethode ingezet kan worden, vindt u bij ‘Voor wie?’

Wat is BMC?

Biometrisch Centrum (BMC) is een netwerk van praktijken waar metingen en behandelingen van de hersenen worden uitgevoerd. Vanaf de oprichting in september 2003 heeft BMC zich in snel tempo ontwikkeld tot een instituut waarbij op een groeiend aantal locaties metingen en behandelingen worden verricht. Samen met partners uit het bedrijfsleven en de wetenschap heeft BMC hoogwaardige meetapparatuur ontwikkeld, die behalve voor metingen en behandelingen ook voor wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland wordt ingezet. BMC ontwikkelt samen met een aantal partners ook nieuwe analysetechnieken, waardoor bepaalde klachten beter meetbaar en behandelbaar zijn.

Is een hersenmeting pijnlijk?

De hersenmeting is niet pijnlijk. Er worden elektrodes bovenop uw hoofd geplaatst die uw hersenactiviteit meten. De elektrodes sturen geen (elektrische) signalen uw hoofd in.

Wat moet ik meenemen bij een bezoek aan BMC?

Indien u een leesbril heeft, verzoeken wij u om deze mee te nemen naar de voormeting, trainingen en nameting. Verder zouden wij graag willen weten of u medicatie gebruikt, en zo ja welke. Indien u een overzicht heeft van uw medicatie, is het handig om dit mee te nemen.

Is er een leeftijdsgrens voor hersenmetingen en neurofeedback behandelingen?

De ondergrens voor de intake en trainingen is 4 à 5 jaar. Kinderen moeten in staat zijn om de animatie te begrijpen en moeten stil kunnen blijven zitten. Bij sommige kinderen van deze leeftijdscategorie lukt dit heel goed, bij andere kinderen lukt dit niet. Tijdens de intake kan de behandelaar u mededelen of uw kind al in aanmerking komt voor trainingen. Aan de intake en neurofeedback is geen bovengrens gesteld.

Wie voert de hersenmetingen en neurofeedback behandelingen uit?

e metingen en behandelingen worden uitgevoerd door therapeuten die door BMC zijn opgeleid in het afnemen van neurofysiologische metingen en uitvoeren van neurofeedbacktrainingen. Elke therapeut heeft een opleiding op HBO-of universitair niveau afgerond. De achtergrond van onze therapeuten is divers; onder andere psychologen, pedagogen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen.

Krijgen kinderen en volwassenen dezelfde neurofeedback behandeling?

Het principe van neurofeedback is voor kinderen en volwassenen gelijk. Beiden worden aangesloten op de EEG-apparatuur en zien hun eigen hersenactiviteit op een computerscherm in beeld. Bij kinderen maken we veelal gebruik van films en computeranimaties die positief reageren indien de hersenactiviteit positief verandert. Bij volwassenen worden zowel films en computerspellen gebruikt, als ook grafieken waarin de veranderende hersenactiviteit wordt weergegeven.

Hoeveel neurofeedback behandelingen zijn er nodig?

Het aantal trainingen dat iemand nodig heeft, is vooraf moeilijk vast te stellen. De hoeveelheid trainingen is onder andere afhankelijk van uw klachten, de afwijking van uw hersenactiviteit en de snelheid waarmee u op de trainingen reageert. Tijdens de intake wordt bekeken of u in aanmerking komt voor neurofeedback. Indien dit het geval is en u besluit om in behandeling te komen, vindt er na drie trainingen een evaluatie plaats. Indien na drie trainingen een verandering in uw hersenactiviteit waar te nemen is, is dit een positieve indicatie om door te gaan. Veranderingen in hersenactiviteit hoeven niet direct tot gedragsmatige veranderingen te leiden. Gemiddeld genomen merken mensen na 10 behandelingen de eerste gedragsmatige veranderingen.

Krijg ik na de neurofeedback behandeling huiswerk mee naar huis?

Tijdens de neurofeedbacktrainingen trainen wij u hersenactiviteit. De veranderde hersenactiviteit wordt vanzelf ingezet in het dagelijks leven. Hier is geen extra oefening voor nodig.

Zijn er negatieve bijwerkingen bekend van neurofeedback?

Er zijn geen negatieve bijwerkingen bekend van de training. Wel vinden verschillende mensen de training intensief en vermoeiend. Na de training kan het dus voorkomen dat u zich moe voelt. Naarmate de trainingen vorderen neemt het vermoeide gevoel meestal af. Mensen die overgevoelig zijn voor frequenties van computerschermen of TV dienen dit van tevoren te melden, zodat hiermee rekening gehouden kan worden.

Zijn er risico’s aan neurofeedback verbonden?

Er zijn in principe geen risico’s aan neurofeedback verbonden. BMC werkt met medisch gecertificeerde apparatuur (klasse IIa) waardoor uw veiligheid wordt gegarandeerd. BMC voert geen behandelingen kort na een trauma zoals CVA of contusio uit, omdat de werking en bijwerkingen van neurofeedback hierbij nog onvoldoende zijn onderbouwd.

Blijven gedragsmatige veranderingen ook na de training nog aanwezig?

Met behulp van neurofeedback vinden er onbewuste leerprocessen in de hersenen plaats. Indien het behandeltraject wordt afgerond, zijn de gedragsmatige veranderingen niet van korte duur, maar blijven ze langere tijd bestaan. Uit onderzoek met ADHD-kinderen is gebleken dat enkele jaren na de laatste behandelsessie de veranderingen door neurofeedback nog steeds aanwezig zijn.
BMC werkt samen met diverse (para)medici, zoals kinderneuroloog Haagen van Viecuri Medisch Centrum, klinisch psycholoog Römkens van het Atrium Medisch Centrum, kinderarts de Jong, en Rugkliniek Westhovens. Door de samenwerking met (para)medici kan neurofeedback in combinatie met andere therapieën worden aangeboden, waardoor efficiëntere behandeling mogelijk wordt.
Bovendien is BMC lid van het Center of Expertise in Life Sciences, en is vanuit deze positie betrokken bij wetenschappelijke onderzoeken naar hersenactiviteit en effecten van neurofeedback.